Bài 38 : Đại cương về Watts và SPL

sound pressure level

sound pressure level

Sự phát âm thanh lớn của chiếc loa không phải chỉ là có bao nhiêu watts chúng ta đưa vào, cần phải hiểu là có bao nhiêu SPL ( sound pressure level ) được phát ra.

 SPL là đơn vị để độ nhạy của chiếc loa được đo đạc bằng dB ( decibel ) và có tiêu chuẩn đo là: 1 watt / 1 meter ( đưa 1 watt công suất từ power vào loa, đo ở khoảng cách 1 meter sẽ có bao nhiêu SPl bằng dB).
ví dụ: ta có chiếc loa ghi chú là: 100dB SPL /1w/ 1 meter, đây hiểu là độ nhạy của chiếc loa.


Nếu ta tăng đôi công suất từ power từ 1watt lên 2 watt, ta sẽ tăng được 3 dB nghĩa là với 2 watt công suất đưa vào loa, loa sẽ phát ra được 103dB, nhân đôi công suất lên nữa, nếu tăng 4 watt sẽ tăng thêm được 3 dB nữa là 106dB, và 8 watt là 109 dB và tiếp tục cứ như thế tăng lên đến công suất maximum mà chiếc loa đó nhận được ta sẽ có số dB chiếc loa đó sẽ phát ra ở công suất tối đa với khoảng cách 1 metter.

 

*Ta tham khảo bảng sau:
      
1 watts       1 metter      100 dB
      2 watts       1 metter      103 dB 
      4 watts       1 metter     106 dB
      8 watts       1 metter      109 dB
    16 watts      1 metter      112 dB
    32 watts      1 metter      115 dB
   64 watts       1 metter      118 dB
125 watts        1 metter      121 dB
250 watts       1 meter       124 dB
500 watts       1 meter        127 dB

Nhìn vào trên ta thấy từ 1 watt đến 500w theo lý thuyết tăng được 27 dB SPL, dĩ nhiên  nếu chiếc loa có ít đô nhạy, thì khi gia tăng công suất power, lượng dB sẽ tăng khác hơn với bảng trên, ví dụ: loa có đô nhạy 97dB / 1 w/ 1m, khi tăng đến 500w lượng dB sẽ ít hơn chiếc loa trên và tương tự nếu loa có độ nhạy cao là 103 dB / 1w/ 1m thì lượng db ở 500w sẽ lớn hơn con số 127 dB.
Từ đó, ta thấy độ nhạy của chiếc loa rất quan trọng trong các hệ thống âm thanh lớn. Nếu có hệ thống loa tốt có độ nhạy cao, sẽ cho lượng dB SPL lớn ít phải đòi hỏi thêm nhiều thứ khác liên quan như giảm được lượng power.
SPL với khoảng cách:
- Có một định luật liên quan đến độ phát lớn của chiếc loa giảm dần như thế nào khi khoảng cách xa dần gọi là định luật Inverse Square.
Có thể nói cho dễ hiểu: Khi tăng gấp đôi khoảng cách từ chiếc loa, sẽ giảm đi 6 dB độ lớn âm thanh

Liên hệ:

Trung Tâm Âm Thanh Ánh Sáng Nụ Cười

điện thoại : 090.378.9478 

Địa chỉ: 1078/10C Lê Văn Lương, Phước kiển, Nhà bè. Tp.HCM

Email: osmile.nucuoi@gmail.com

Web: www.nucuoi.com

http://vatgia.com/amthanhanhsangnucuoi

https://www.facebook.com/CongTyNuCuoi

https://www.facebook.com/namngonnhat

http://www.namngonnhat.com/

Số tài khoản:  210914851149290 Ngân hàng:  Eximbank chi nhánh Bùi Thị Xuân  , Q.1, tp. HCM

Chủ tài khoản:  Hộ kinh doanh cửa hàng Nụ Cười

 
Người viết : nucuoi