Đào tạo

Đào tạo chuyên viên âm thanh, xử lý sự cố âm thanh

Đào tạo chuyên viên âm thanh, xử lý sự cố âm thanh

Đào tạo chuyên viên âm thanh, xử lý sự cố âm thanhTRUNG TÂM ÂM THANH- ÁNH SÁNG- NHẠC CỤ- TỔ CHỨC SỰ KIỆN NỤ CƯỜI, có hơn 25 năm trong lĩnh vực này hiểu được những đam mê và khó ...